Research Interests

Collaborations

Professor Syuji Akiyama (IMS)
Professor Biman Bagchi (IISc)
Professor Dwayne Miller (MPI)
Professor Hyung Kim (CMU)
Professor Yasuhiro Kobori (Kobe University)
Dr. Sumikama and Professor Oiki (Univ Fukui)
Professor Shoji Takada (Kyoto Univ)
Professor Satoshi Takahashi (Tohoku Univ)
Professor Keisuke Tominaga (Kobe University)